Lze vycházet ze skutečnosti, že většina společností má již poměrně konkrétní povědomí o tom, co to nařízení GDPR je a jaké povinnosti z něj pro správce či zpracovatele osobních údajů vyplývají. Příprava plánu implementace však v jednotlivých projektových manažerech vyvolává řadu otázek, na které si bez odborné pomoci mnohdy nedokážou odpovědět. V rámci interaktivního workshopu proto Gabriela Jiráková účastníkům představila nejdůležitější instituty GDPR, popsala základní metodiku, podle které lze implementovat GDPR do systémů společností, a hlavně upozornila účastníky na časté chyby, kterých je třeba se ve vlastním zájmu vyvarovat.

GDPR nepodceňujte, ale ani nepřeceňujte

Aby se dalo GDPR efektivně implementovat, bylo nezbytné pochopit základní pojmy GDPR včetně základních zásad, na kterých je postaveno. Advokátka Jiráková uvedla několik příkladů z praxe, v rámci nichž špatná informovanost managementu vedla k bagatelizování implementace GDPR, v důsledku čehož se zprvu mnoho společností rozhodlo implementaci vůbec neprovádět či ji provedlo nedostatečně a nyní toho firmy litují a nestíhají. Snad ani není třeba dodávat, že možné následky tohoto počínání jsou zbytečné. To však neznamená jen riziko sankcí, ale také riziko následného mnohem většího zásahu do provozu společnosti, když se GDPR bude implementovat jaksi "zrychlenou" cestou. Tedy hlavní poučení pro účastníky - zjistit si fakta.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?