Vážení čtenáři,

vítám vás u březnového vydání Právního rádce. Jak už se pomalu, ale jistě stává zvykem, i toto vydání vzniká v době, kdy se intenzivně řeší klíčové téma pro právnickou obec - aktuálně je to možný "zásah do mlčenlivosti advokátů a daňových poradců". Poslanec a "pirát" Jakub Michálek totiž navrhuje, aby tuzemské finanční úřady mohly prolomit mlčenlivost nejen bank, ale i advokátů nebo daňových poradců. Ti by podle něj museli berním úředníkům poskytnout údaje o svých klientech, kdyby finanční správa měla podezření na daňový únik ve výši alespoň půl milionu korun. Michálek reaguje na novelu daňového řádu, kterou nyní ve sněmovně prosazuje ministerstvo financí. Ta měla do tuzemských zákonů promítnout evropskou směrnici o mezinárodní spolupráci v oblasti daní, která bojuje proti praní špinavých peněz. Směrnice požaduje, aby se čeští berní úředníci mohli dostat k informacím bank či advokátů v případě, že je o to požádá finanční úřad jiného státu. Údaje by se týkaly například toho, kdo je skutečným majitelem účtu nebo vlastníkem firmy.

"Pozměňovací návrh jde nad rámec směrnice EU, která řeší mezinárodní výměnu informací. Předložený pozměňovací návrh ovšem vede k plošnému rozšíření pravomocí finančních úřadů zcela nad rámec této směrnice. Pokud by došlo k prolomení mlčenlivosti daňových poradců a advokátů, kteří mohou od případného porušení zákonů spíše odradit, bude výsledek opačný, než navrhovatelé očekávají. Mlčenlivost právních profesí je především právem občanů a dává jim možnost beze strachu se poradit s odborníkem. Pokud tato důvěra nebude existovat, mohou ti, kteří třeba z neznalosti poruší pravidla, zůstat zcela mimo systém, a v konečném důsledku způsobit zbytečnou škodu sobě i státu," tvrdí Jiří Nesrovnal z Komory daňových poradců ČR. Velmi ostře proti návrhu vystoupila i Česká advokátní komora. Ve svém otevřeném dopise poslancům píše, že "výsledná situace, bude-li návrh přijat, bude kromě likvidace podstatné části advokátní mlčenlivosti znamenat i značný paradox. Na jedné straně bojujeme proti 'šedé ekonomice', ale zároveň stejná politická reprezentace navozuje platformu pro zónu 'šedých služeb', včetně těch právních". Jak ale záhy po vlně negativních reakcí napsal web Info.cz, prolomení mlčenlivosti se nebude vztahovat na případy zastupování před soudem či právního poradenství. "Týká se výlučně případů, kdy advokát svým jménem zakládá firmy a uzavírá obchody, které mohou být zneužitelné ke skrytí identity klienta a následně k daňovým únikům," argumentuje Michálek.

Situaci budeme bedlivě sledovat a více informací přineseme v příštím vydání měsíčníku Právní rádce.

Autoři: Jaroslav Kramer