Nejvyšší soud ve svém rozsudku sp. zn. 33 Cdo 7/2014 ze dne 22. 7. 2015 posoudil jako spotřebitelskou mandátní smlouvu, kterou na jedné straně uzavřel společník společnosti s ručením omezeným (fyzická osoba) a na druhé stráně advokát, jejímž předmětem byla právní pomoc ohledně obchodního podílu a ukončení jednatelství. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že společník v tomto vztahu vystupoval mimo rámec své obchodní nebo podnikatelské činnosti, tj. za účelem osobní potřeby, a nikoli (jako podnikatel) za účelem dosažení zisku při soustavné činnosti prováděné samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?