Kinstellar

"Výrazné zapojení vedení kanceláře do pro bono aktivit"

Program advokátní kanceláře Kinstellar efektivně kombinuje přirozené propojení finanční podpory a podpory prostřednictvím odborných znalostí a dovedností zaměstnanců. Projekty pravidelně podporují zaměstnanci ze všech částí firmy. Společensky odpovědný program spravuje a organizuje speciální pracovní skupina, jejímiž členy jsou tři z partnerů kanceláře. Jeden z partnerů je zároveň přímo zodpovědný za koordinaci pro bono právního poradenství. Kinstellar se zaměřuje na organizace, za kterými nestojí velcí sponzoři nebo které nemají dostatečné zdroje k vlastní propagaci a shánění prostředků je pro ně obtížnější. Pomoc je cílená a zaměřená na konkrétní požadavky. Mezi dlouhodobé partnery patří kromě Pro bono aliance také Dětský domov Korkyně, kde právníci organizují volnočasové aktivity a poskytují konkrétní finanční pomoc či pomáhali se zajištěním vybavení, nového automobilu apod. Dalšími partnery kanceláře jsou organizace EPHATA, Dílny tvořivosti či Nadační fond Pink Bubble. Díky této spolupráci jsou vidět i konkrétní výsledky, a to například pořízení nového vozíčku pro invalidního talentovaného sportovce či realizace psycho-rehabilitačního pobytu pro sluchově postižené děti a jejich rodiče.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?