Je to vysoká laťka pro obě strany pomyslné společenské smlouvy, ale všechny alternativní modely potlačující své vlastní elity pod záminkou rovnosti zkrachovaly. Také nacistická totalita se zákazem českých vysokých škol a komunistická totalita s prověřováním třídního původu před připuštěním ke studiu prokázaly, kterých elit se bojí nejvíce - právníci opomenuti nebyli.

Právníci jsou elitou společnosti z definice. Žádná jiná profese nemá možnost určovat a prosazovat hranice svobody. Lékaře a inženýry limituje čas a fyzikální zákony, právníky omezuje pouze jejich svědomí. Sebeblbější zákaz, příkaz či omezení (počínaje otroctvím, nošením žlutých hvězd nebo vyloučením volebního práva žen a konče "znárodněním" či "zestátněním") lze - s vyšší či menší mírou trapnosti, drzosti nebo ponížení - navrhnout, argumentačně podpořit, zákonně prosadit a soudně vymáhat.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?