Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "NOZ"), který nahradil do té doby platný zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění platném do 31. 12. 2013 (dále jen "OZ"), je účinný již bezmála tři roky, přesto se s jeho použitím stále pojí různé otázky a aplikační problémy. Nejinak je tomu také v případě práva na náhradu škody vzniklého v důsledku protiprávního jednání (či události u objektivní odpovědnosti), jež nastalo za platnosti a účinnosti OZ, pokud k samotnému vzniku škody došlo až za účinnosti NOZ, popř. pokud škoda vzniká postupně (např. opakující se plnění). Cílem tohoto článku je poukázat na některé právní otázky, které mohou v souvislosti se změnou právní úpravy vzniknout při posuzování práva na náhradu škody a poskytnout vodítko k jejich zodpovězení.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?