Jako nejkritičtější z nových pokynů pracovní skupiny 29 ("WP29") vzhledem k praktické využitelnosti a stávajícím rozdílnostem ve výkladu se jeví pokyny WP 251 k automatizovanému individuálnímu rozhodování a profilování dle článku 22 nařízení GDPR. Na základě tohoto článku má subjekt údajů "právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká".

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?