Wolters Kluwer vydali praktický komentář zákona o svobodném přístupu k informacím. Ten patří k základním právním předpisům, které v rámci své činnosti užívají státní orgány, orgány územních samosprávných celků a další veřejné instituce, které se v nějaké míře podílejí na veřejné správě či hospodaří s veřejnými prostředky. Komentář je psán jasným a srozumitelným jazykem a díky příkladům a případům z praxe je dostatečně srozumitelný i pro neprávníky. Součástí komentáře je i nejaktuálnější judikatura v oblasti poskytování informací. Autoři komentáře Jitka Jelínková a Miloš Tuháček věnují zvláštní pozornost obcím a pasivnímu poskytování informací na žádost, ale i aktivnímu poskytování informací zveřejněním. Jiří Ctibor a Iva Horáčková pak vydali v sérii Právo prakticky publikaci Franchising. Jejím cílem není pouze seznámit čtenáře s franšízovým podnikáním a jeho právními aspekty, ale i podnítit zájem odborné veřejnosti o franšízing, který zůstává neprávem přehlížen.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?