V minulých číslech Právního rádce jsme vám představili nové právní předpisy v oblasti správního trestání, a to zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ("zákon o odpovědnosti za přestupky"), zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích ("zákon o některých přestupcích") a rámcově také zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích ("změnový zákon").1 Všechny tyto tři zákony tvoří tzv. kodifikační balíček správního práva trestního.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?