Ewa Stawická reprezentovala polskou advokacii na VII. sněmu České advokátní komory, pozdravila výbornou češtinou jeho účastníky mimo jiné slovy: "Polská advokátní komora, jež má na rozdíl od profese právních rádců dlouhou historii a tradici, vždy chránila nezávislost advokacie a povinnost mlčenlivosti. Máme obdobné problémy, které dnes provázejí i českou advokacii. Vycházejí z rychlého nárůstu počtu advokátních koncipientů a mladých advokátů, stejně jako ze změn ekonomického prostředí a vývoje moderních technologií, které na jedné straně usnadňují naši práci, na straně druhé mohou ohrozit i podstatu naší činnosti, založenou na vztahu důvěry mezi advokátem a jeho klientem. Vážíme si dlouhodobých úzkých kontaktů mezi českou a polskou advokacií. Naše spolupráce v rámci CCBE, jakož i oboustranná výměna informací jsou pro nás velmi důležité. Jsem plně přesvědčena, že advokacie je a zůstane noblesním povoláním a po stránce etiky, morálky, ochrany demokracie a právního státu zůstane elitou společnosti."

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?