Recenzovaný komentář autorů Zbyňka Pražáka, Josefa Fialy, Jiřího Handlara a kolektivu k závazkům z právních jednání vydaný letos v nakladatelství Leges patří k praktickým publikacím - jak výběrem komentované materie (hlavy první a druhá části čtvrté občanského zákoníku o relativních majetkových právech - tedy s vypuštěním hlavy třetí, upravující závazky z deliktů), tak i zaměřením se na problémy praktické realizace závazkového práva. Praktický je i ještě únosný rozsah, vtěsnaný do "kompromisně kapesního formátu."

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?