Novela zákona o advokacii je ze strany České advokátní komory očekávanou změnou, a to hlavně z důvodu nové regulace vinklaření, tedy neoprávněného poskytování právních služeb osobami, které k tomu nemají patřičnou kvalifikaci. "Postihovat ty, kteří neoprávněně vykonávají některou zákonem regulovanou profesi prostřednictvím trestního práva, příliš nefunguje," říká k dosud možnému způsobu trestání vinklaření Iva Chaloupková, tisková mluvčí ČAK. Nyní bude vinklaření postihováno v rámci správního práva a pokutováno. Nové znění zákona však přináší i další změny ve vztahu ke komoře, advokátům i koncipientům.

Změny ve školení koncipientů

Jednou z nejvýraznějších změn, kterou novela přináší, je zavedení zákonné funkce školitele a stanovení maximálního počtu koncipientů na jednoho školitele. Během projednávání novely se diskutovalo o třech koncipientech na školitele, konečný počet se ale ustálil na pěti. "Je to omezení pro advokáty, aby si z koncipientů nedělali levnou pracovní sílu, kterou nic nenaučí a na její budoucí povolání ji nepřipraví," dodává ke změně Chaloupková. Zároveň mohou nově advokátní koncipienti praxi vykonávat i u usazeného evropského advokáta. Školitelem může být i advokát, který vykonává advokacii po dobu nejméně jednoho roku. Za praxi advokátního koncipienta se díky novele považuje i činnost zaměstnance Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který jedná například před soudy, správními orgány, rozhodci a rozhodčími soudy.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?