Ochrana osobních údajů se týká mnoha situací a dopadá na velké množství subjektů. Z důvodu komplexnosti a rozsáhlosti této problematiky připravuje WP29 výkladová stanoviska, a to za účelem jednotného výkladu a aplikace vnitrostátních právních předpisů. Významnou a diskutovanou oblastí je právě ochrana osobních údajů v souvislosti se zaměstnáním, a to mimo jiné z důvodu nerovného postavení subjektů, tedy zaměstnavatele na straně jedné a zaměstnance či uchazeče o zaměstnání na straně druhé.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?