Pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (zkráceně obecné nařízení o ochraně osobních údajů) prezentováno v podobě článků, informací a nabídek seminářů a školení v tištěné i elektronické podobě stále častěji. Dovolíme si zde pouze uvést, že jde o nařízení přímo aplikovatelné,1 které cílí zejména na zajištění vysoké a soudržné úrovně ochrany subjektů údajů (fyzických osob). Toho má být dosaženo několika způsoby, jako např. odstraněním překážek pohybu osobních údajů, zajištěním stejné úrovně ochrany osobních údajů v jednotlivých státech unie, a to včetně rovnocenného uplatňování pravidel ochrany základních práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?