V minulých číslech Právního rádce jsme vám představili dva zcela nové právní předpisy v oblasti správního trestání, a to zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ("zákon o odpovědnosti za přestupky"), a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích ("zákon o některých přestupcích").1 V souvislosti s těmito zákony byl přijat i tzv. změnový zákon, tedy zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích ("změnový zákon"). Všechny tyto tři zákony tvoří tzv. kodifikační balíček správního práva trestního.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?