Uděláme to bez účtu?

V ČR bohužel běžná otázka zrcadlící rozšířenou praxi. A nejde jen o obkladače, kterého si pozvete domů na koupelnu. I v obchodních vztazích se můžete nezřídka setkat s tím, že se náklady u zakázky "optimalizují", peníze se v rámci zakázky přelévají a případně i odklánějí a ne všechno se nutně musí objevit na faktuře.

Není jistě překvapením, že Německo je v potírání podobných praktik trochu dál, než je tomu u nás, čemuž odpovídá nejen stav legislativy a judikatura, ale samozřejmě také sankce. A právě s tím musí nezbytně nutně počítat český podnikatel, který uzavírá smlouvy s německým partnerem. Nejnovější rozsudek Spolkového soudního dvora ze 16. 03. 2017 stanovuje, že smlouva o dílo je podle § 134 německého občanského zákoníku (BGB) neplatná i tehdy, pokud sice nejprve zákazy stanovené zákonem neporušovala, následně však byla změněna "dohodou bez faktury" tak, že nadále porušovala zákaz stanovený v § 1 odst. 2 č. 2 německého zákona o boji proti neohlášené práci a nelegálnímu zaměstnávání - SchwarzArbG (č.j.: VII ZR 197/16).

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?