Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), dává zadavatelům i dodavatelům možnosti, které dosud neměli, a celou oblast zadávání veřejných zakázek v podstatě zjednodušuje. Na následujících stranách bychom se tedy chtěli věnovat hlavním nejasným otázkám nebo problémům, se kterými se během dosavadní praxe setkali. Na některé z těchto otázek se nám podařilo najít odpověď, u některých je stále co objevovat.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?