V právnické profesi, a nejenom zde, přibývá mezi magistry daného oboru těch, kteří si "zdobí" svoje jméno dalšími tituly. Jedním z těchto titulů je i LL.M. čili Master of Laws. Jedná se podle okolností o profesní nebo akademický titul, který lze v současné době získat kromě zahraničních i na vybraných vysokých školách v České republice. Celosvětový charakter LL.M. vede zákonitě i k tomu, že úroveň postgraduálního studia potřebného k jeho získání se může lišit. Není pak divu, že mnozí držitelé tohoto titulu připojují do závorek označení almae matris, aby dali najevo, že jejich LL.M. není pouze formálním titulem, ale jedná se o "značku dobré jakosti". Jako člen Akademické rady programů LL.M. na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem o historii a současnosti této kvalifikace pohovořil s děkankou doc. JUDr. Markétou Seluckou, Ph.D.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?