Adéla Faladová

Výběr jediné osobnosti - úkol nelehký. Po úvaze jsem se rozhodla pro Adélu Faladovou. Adéla pracuje jako zástupkyně vedoucího nyní velmi respektovaného Samostatného oddělení autorského práva MK, kdy pravidelně zastupuje ČR v zahraničí - na Pracovních skupinách Rady EU nebo ve Stálém výboru pro autorské právo a práva s ním související Světové organizace duševního vlastnictví. Veškeré zásadní aktuální informace zde získané, týkající se aktuálního dění v oboru včetně legislativních návrhů či nejnovější judikatury, sdílí (při zachování plné loajality k MK) s odbornou veřejností - ať Ústavem autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK, s nímž dlouhodobě externě spolupracuje, užším okruhem akademických pracovníků, či širším okruhem odborníků např. v rámci ALAI ČR, jehož je zakládající členkou. Spolu s kolegy ze SOAP pořádá semináře o autorském právu pro veřejnost.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?