Zuzana Durajová

Dosavadní práce Zuzany Durajové nepochybně naplňuje titul Zajímavý právník. Zuzana nyní působí v Kanceláři veřejného ochránce práv, v týmu, který se věnuje monitorování práv osob se zdravotním postižením. Tato její funkce však není výsledkem náhody.

Zuzana Durajová dlouhou dobu působila v neziskové organizaci Liga lidských práv, v mezinárodním týmu organizace MDAC. Následně také působila jako advokátní koncipient. V obou těchto činnostech se soustřeďovala především na oblast práv osob se zdravotním postižením, zejména s duševní poruchou. V její práci bylo možno vždy ocenit empatii ke klientům. Při řešení právních záležitostí vynikala kreativní argumentací. Zřejmě i její odhodlanost, nebojácnost a vnitřní síla vedly ke kvalitním výsledkům, kterých dosáhla. Právě ona pracovala na známých případech Bureš proti České republice, kde bylo shledáno špatné zacházení s danou osobou na psychiatrii, či Sýkora proti České republice, kde byl mj. porušen čl. 5 Evropské úmluvy. Jejím cílem však nebylo řešení situace jen konkrétního klienta, ale chtěla dosáhnout takového výsledku, který by byl aplikovatelný na všechny další osoby v obdobné situaci.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?