Velká komise se sešla naposledy v únoru roku 20161 a projednala změny základních zásad trestního procesu, definici subjektů trestního řízení, zajištění osob a věcí a předběžná opatření.2 Od této doby nebyly oficiálně zveřejněny žádné další pracovní výstupy z přípravy nového trestního řádu.

Přestože práce na novém trestním řádu zjevně nepokračují dle původního vládního záměru (tj. připravit nový kodex v tomto volebním období), je třeba pozitivně hodnotit snahu zákonodárce o naplňování Východisek a principů nového trestního řádu (dále jen "Východiska") schvalováním nových předpisů,3 případně zásadních novelizací4 předpisů stávajících.5

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?