Případ vycházel ze žádosti Leopoldine Gertraud Piringerové, majitelky podílu pozemku nacházejícího se v Rakousku, která podepsala v České republice návrh na zápis do rakouského katastru nemovitostí v souvislosti se zamýšleným prodejem svého podílu uvedeného pozemku. Žádost o zápis předložila katastru nemovitostí u okresního soudu ve Freistadtu v Rakousku. Pravost podpisu na návrhu, jakož i údaje o totožnosti paní Piringerové ověřil český advokát. K návrhu byla připojena smlouva z roku 1961 mezi Rakouskou republikou a Československou socialistickou republikou o vzájemném právním styku ve věcech občanskoprávních o listinách, která je stále platná a použitelná.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?