Mezi položky, které by valná hromada měla sledovat, patří například příležitost k výplatě jiných složek vlastního kapitálu, tedy například ke zrušení rezervního fondu či k vyplacení specifické položky "Jiný výsledek hospodaření minulých let". Zásadní je aktuálnost údajů, proto je namístě důrazně doporučit dodržení uvedené lhůty konání valné hromady.

Mezi kolegy právníky je veden spor, zda je nadále aktuální rozsudek Nejvyššího soudu (29 Cdo 4284/2007), který prohlásil za neplatné rozhodnutí o rozdělení zisku realizované po uplynutí cca 10 měsíců od účetní závěrky. Z jeho odůvodnění vyplývá, že společníci na valné hromadě nemohou rozhodnout o rozdělení zisku, pokud nemají k dispozici aktuální údaje z účetní závěrky. Proto si dovolujeme doporučit, aby všechny kroky při přípravě účetní závěrky a valné hromady byly organizovány tak, aby výše uvedená lhůta pro konání valné hromady schvalující řádnou účetní závěrku a rozdělení zisku, tedy konání do konce šestého měsíce po skončení účetního období, byla dodržena.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?