Robert Pelikán
ministr spravedlnosti ČR

Máme jednu z nejpřísnějších úprav vůči dlužníkům

Vzhledem k tomu, že bylo už mnoho řečeno, učiním jen několik stručných poznámek. Opakovaně zaznělo, že dochází k jakémusi narušování ekvilibria právního řádu a nekoncepčního posunu úpravy vstříc dlužníkům. Upřímně řečeno tady žádné ekvilibrium nebylo, znamená totiž rovnováhu. My jsme v našem právním řádu rozhodně žádný rovnovážný stav, ve kterém by byly harmonicky chráněny všechny relevantní zájmy, nezaznamenali. Zažili jsme tu neuvěřitelně vychýlenou situaci ve prospěch věřitelů a dnes zažíváme perverzní důsledky takto nastaveného právně ekonomického systému začátku tohoto tisíciletí. Je zcela jasné, že posun ručičky, má-li být směrem k rovnováze, musí být na úkor věřitelů. To se prostě nedá nic dělat. Je jasné, že to věřitelé ponesou s jistou nelibostí. To se asi také nedá nic dělat. I když si myslím, že ti moudřejší a zodpovědnější věřitelé tu nelibost nebudou mít tak silnou. V dlouhodobém horizontu tento historický stav nesvědčí ani jim, nesvědčí nikomu.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?