Předkupní právo včera, dnes a zítra

V době účinnosti minulého občanského zákoníku (zákon 40/1964 Sb.), tj. do 31. prosince 2013, měli spoluvlastníci v případě převodu podílu na společné věci předkupní právo k tomuto podílu. Toto předkupní právo se uplatnilo jak v případě úplatného převodu (např. koupě nebo směna), tak i bezúplatného převodu (např. darování) a vztahovalo se na spoluvlastníky movitých i nemovitých věcí. Výjimkou, kdy se předkupní právo neuplatnilo, byl převod na osobu blízkou. Okruh těchto osob byl definován v § 116 a § 117 zákona 40/1964 Sb. a byl postupně s měnícími se společenskými poměry zpřesňován dobovou judikaturou. V případě, že spoluvlastník převedl podíl na třetí osobu, aniž by ho nejdříve nabídl ke koupi svým spoluvlastníkům, mohl se opominutý spoluvlastník dovolat relativní neplatnosti tohoto převodu anebo se domoci, aby mu nabyvatel nabídl podíl ke koupi.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?