Aktuální vnitrostátní právní úprava vychází od 1. ledna 2017 z pravidel evropského práva zakotvených ve směrnici EP a Rady č. 849/2015, přičemž jejím nejvýznamnějším prvkem je nová povinnost hodnocení rizik uložená v § 21a přímo zákonem všem úvěrovým a finančním institucím, provozovatelům hazardních her, obchodníkům s nemovitostmi i zprostředkovatelům těchto obchodů, uložená rovněž podnikatelům i svěřenským fondům, jestliže poskytují služby uvedené v § 2 odst. 1 písm. h) a písm. g). Tím byl rozšířen rámec povinných osob podléhajících povinnosti hodnocení rizik, který byl dosud upraven pouze vyhláškou České národní banky č. 281/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 129/2014 Sb. Je nezbytné vzít na zřetel provázanost hodnocení rizik na všechna ustanovení zákona, která s hodnocením rizik počítají, aniž by výslovně ukládala v tomto směru tuto povinnost.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?