Pouhá, byť sebelepší znalost zákona a prováděcích právních předpisů někdy nestačí, mnohdy je třeba pro nalezení správného řešení či odpovědi na problém znát také judikaturu - rozhodovací praxi soudů, její závěry, výklady a stanoviska. Zákon nebývá vždy jasný a připouští různý výklad, právní úprava také nemusí pamatovat na všechny situace a otázky. Soudy a soudci svými rozhodnutími ve sporech účastníků právních vztahů dotvářejí právo. Judikatura Nejvyššího soudu ČR - judikaturu z oblasti pracovního práva přitom samozřejmě nevyjímaje - má významnou sjednocující roli v rozhodování celé soustavy obecných soudů ČR. Právě judikatura (v prvé řadě pak Nejvyššího soudu ČR) je proto vhodnou pomůckou a návodem pro správnou interpretaci a aplikaci pracovněprávních norem v praxi zaměstnavatelů, potažmo zaměstnanců, aby se vyhnuli nejasnostem, problémům a případným sporům, po výtce však, a to k jejich škodě, dosud relativně opomíjenou.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?