Institut relativní neúčinnosti byl do českého právního řádu formálně zaveden zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále "občanský zákoník" nebo "OZ"), nejedná se však zdaleka o institut nový. Materiálně identický institut odporovatelnosti byl zakotven již v předchozích právních úpravách - od zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ1964"), až po odpůrčí řády z let 19141 a 1931,2 přičemž jeho samostatnou úpravu pro insolvenční řízení obsahuje také zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?