Legislativní tvorba nového právního předpisu1 je složitou a obtížnou činností. V případě transpozice směrnice je tato činnost mnohem náročnější.

Do doby definitivní podoby právního předpisu publikovaného ve Sbírce zákonů probíhá jeho schvalování v legislativním procesu.2

Během tohoto procesu může být znění ustanovení v právním předpise několikrát změněno.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?