Semináře podpoří častější udělování peněžitých trestů

Nejvyšší soud a Nejvyšší státní zastupitelství ve spolupráci s Justiční akademií uspořádaly sérii seminářů pro soudce, státní zástupce, policisty a pracovníky probační a mediační služby. Hlavním cílem bylo co nejvíce informovat účastníky o možnostech ukládání peněžitých trestů v trestním řízení a podporovat změny v přípravném řízení trestním tak, aby se důsledněji zjišťovaly majetkové poměry obviněných jako předpoklad pro budoucí uložení peněžitého trestu. Instituce společně usilují o to, aby soudy v České republice v mnohem větší míře než doposud naplňovaly ustanovení § 39 odst. 7 trestního zákoníku a udělovaly peněžité tresty jako alternativu nebo doplňující sankci k trestu odnětí svobody.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?