jarvis_589a198a498ee41d03d0d2b4.jpeg
Jiřina Procházková, advokátka kaceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal.

Na trhu s právními službami již dávno neplatí, že prorazíte s poskytováním klasického právního poradenství. Podnikatelé v dnešní době vyžadují praktická a srozumitelná právní řešení, která odpovídají jejich obchodním potřebám. Takováto řešení přitom nutně vyžadují nejenom perfektní znalost příslušné právní regulace, ale musí zohledňovat i daňové a finanční dopady, fungování trhu a interní procesy ­klienta. Jedním příkladem za všechny jsou i právní služby související s odpovědností za podvody na dani z přidané hodnoty.

Od roku 2006 Soudní dvůr EU opakovaně potvrzuje, že pokud podnikatelé nebudou dostatečným způsobem prověřovat své obchodní partnery, mohou odpovídat za to, že některý z jejich dodavatelů či subdodavatelů neodvede DPH. Již několik let se takováto možnost objevuje i v českém zákoně o DPH.

Na tuto právní úpravu však dlouhá léta příliš nereagovali ani podnikatelé, ani příslušníci advokátní obce. Pokud advokáti poskytovali v této oblasti své služby, tak v duchu tradičního právního poradenství zpravidla asistovali až v případě, kdy u jejich klienta zaklepal na dveře finanční úřad.

Moderní trendy v právních službách dnes nutí všechny advokáty tak trochu vylézt ze své ulity a přemýšlet o složitých právních regulacích v širších souvislostech. Pokud chcete uspět, musíte nabídnout orientaci nejen v právních, ale též daňových, účetních a poradenských aspektech podnikání klienta. V podmínkách velkých obchodních korporací je navíc možné nabízet srozumitelná a praktická právní řešení jen na základě detailní znalosti interního fungování klienta a jeho systému řízení rizik. Právní poradenství tak jde nezbytně ruku v ruce s poradenstvím v ostatních oborech.

Nejinak je tomu s využitím nových technologií. Podnikatelům můžete dlouze vysvětlovat, co všechno si mají zjišťovat o svých obchodních partnerech, aby eliminovali riziko odpovědnosti za podvod na DPH. Pokud však má klient několik stovek dodavatelů, budou takové rady zcela nepraktické, pokud klientovi nenabídnete spolu s právním řešením i řešení technologické.

Ještě před pár lety bylo nemyslitelné, že by finanční úřad zjišťoval, jakým způsobem prověřujete a vybíráte své obchodní partnery. Z tohoto důvodu právní služby nabízející komplexní preventivní řešení v této oblasti do značné míry předběhly trh. Na druhou stranu však platí, že pokud nebudete hledat nová řešení, která odpovídají potřebám podnikatelů, a nebudete schopni je nabízet srozumitelným způsobem a spolu s technologickým řešením šitým na míru, můžete dnes u podnikatelů jen těžko uspět.