Nejvyšší správní soud rozhodl ve prospěch Hnutí Duha Olomouc, když žádal informace po Lesy České republiky, s.p.
Nejvyšší správní soud rozhodl ve prospěch Hnutí Duha Olomouc, když žádal informace po Lesy České republiky, s.p.
autor: HN – Ivan Ryšavý

Soud rozhodl ve prospěch Hnutí Duha Olomouc, když po státním podniku Lesy České republiky požadovalo na základě zákona o svobodném přístupu k informacím přehledy jednotlivých podnikem vydaných pokut za nezpracování stromů napadených kůrovcem ve stanoveném termínu. Podnik žádost odmítl z toho důvodu neexistence takových informací na jeho straně. Musel by tak informace vytvořit, což by se vymykalo působnosti zmíněného zákona. Nejvyšší soud však vyškolil podnik, když sdělil, že v případě, kdy nemá informace, které zcela zjevně má mít, porušuje péči řádného hospodáře. 

Nejvyšší správní soud tak potvrdil rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, který vycházel z judikatury Nejvyššího správního soudu, když rozhodoval v případě informací Celní správy ČR. „Krajský soud odkázal na rozsudky Nejvyššího správního soudu, ve kterých bylo pro rozhodnutí klíčovou otázkou, zda požadované informace povinný subjekt má, a pokud je nemá, zda má povinnost jimi disponovat. Pokud státní podnik skutečně požadovanými informacemi nedisponuje, tedy pokud neshromažďuje informace o ukládání smluvních pokut, pak nepostupuje s péčí řádného hospodáře,“ vysvětluje soudce Nejvyššího správního soudu Pavel Molek.

Autoři: