Dne 23. 11. 2016 schválila vláda ČR návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže, kterým je implementována směrnice o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů o hospodářské soutěži.1 Lze očekávat, že návrh zákona bude schválen Poslaneckou sněmovnou v prvních měsících letošního roku, přičemž ČR nestihla zakomponovat zákon do svého právního řádu ve lhůtě stanovené směrnicí (tedy do 27. 12. 2016).

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?