Necelý rok a půl zbývá do okamžiku, kdy vstoupí v účinnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR). V tu chvíli skončí také lhůta, kterou mají všichni správci a zpracovatelé z Evropské unie k tomu, aby se připravili na plnění nových povinností, které jim z nařízení vyplývají. Pokud se připravit nestihnou, reálně jim hrozí vysoké sankce, které nově dosahují až 20 milionů EUR (cca 540 milionů Kč) nebo 4 procenta z ročního celosvětového obratu. Problémem je, že mnoho pojmů, na kterých uplatňování těchto povinností závisí, je do značné míry nejasných. Proto se nyní sešla pracovní skupina podle čl. 29 a vydala první významné pokyny k výkladu tří klíčových institutů v GDPR, kterými jsou pověřenec pro ochranu osobních údajů, právo na portabilitu a vedoucí dozorový úřad. Přesto, že tyto pokyny nejsou právně závazné, mají poměrně velký faktický význam, jelikož představují právní názor orgánů, které budou v praxi dotčené právní normy vykládat a vynucovat.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?