Nepopiratelným faktem zůstává, že obdoba svěřenského fondu existuje v právní vědě již více než 2000 let a je zakotvena jak v právní kultuře common law v podobě trustu, tak v mnoha jurisdikcích kontinentálního právního systému (francouzská Fiducie, německý Treuhand, lichtenštejnský Treuhänderschaft, apod.)

Svěřenský fond vychází z pojetí trustu, což je institut charakteristický spíše pro anglosaské právní prostředí, kde má svůj původ a mnohaletou tradici. Na rozdíl od práva českého a československého, trust z úpravy anglosaské nikdy nevymizel a je zde běžně využíván. Propracovanost institutu trustu a jeho široké možnosti využití byly právě jedním z hlavních důvodů, proč trusty v různých modifikovaných podobách začaly pronikat i do prostředí kontinentálního práva a jednotlivé země pod různými názvy tento institut převzaly. Hlavním inspiračním zdrojem pro českou právní úpravu trustu se stal občanský zákoník Quebecu, který byl v průběhu 19. století silně ovlivněn francouzským právem. Proč se český zákonodárce nechal inspirovat úpravou tak vzdálenou a nevyužil úpravy obdobné v evropských zemích, se však můžeme jen domnívat. Nedostatečná recepce úpravy svěřenských fondů z Quebeckého občanského zákoníku způsobila nátlak na novelizaci, která přichází již necelé dva roky po účinnosti nového občanského zákoníku.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?