Přípustnost nepeněžního podílu na zisku

Velmi stručná právní úprava nepeněžního podílu na zisku se liší u společnosti s ručením omezeným a u akciové společnosti. Zatímco v případě akciové společnosti musí výplatu v nepeněžní formě vždy připouštět stanovy,1 v případě společnosti s ručením omezeným je možné vyplatit podíl na zisku nepeněžní formou, určí-li tak společenská smlouva nebo valná hromada.2 Valná hromada proto může ve společnosti s ručením omezeným o rozdělení nepeněžního podílu na zisku rozhodnout i v jednotlivých případech, aniž by taková výplata byla výslovně upravena ve společenské smlouvě.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?