U rozpočtu na příští rok myslete na GDPR!

V květnu roku 2018 končí lhůta, kterou mají všechny společnosti na to, aby se připravily na GDPR a implementovaly nutné změny. Přestože zdánlivě zbývá ještě dost času, společnosti by na změny měly myslet již nyní při tvorbě rozpočtů na příští rok. Implementace potřebných změn může být poměrně zdlouhavý proces, jenž si bude žádat provedení důkladného assessmentu probíhajícího zpracování, bezpečnostních opatření, interních předpisů i faktického fungování společnosti. Tento proces bude nutné zahájit již v roce 2017. Pokud by měly s reálnou přípravou začít až na začátku 2018, hrozí, že nutné změny implementovat nestihnou a vystaví se tak riziku vysokých sankcí, které dosahují až 20 milionů eur nebo čtyř procent z celoročního světového obratu skupiny.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?