Přichází éra šéfů-právníků? Odpověď hledal společný průzkum advokátní kanceláře PwC Legal a Unie podnikových právníků mezi 55 společnostmi. V Česku totiž podobná data z dřívějších let nejsou k dispozici. Podíváme-li se do zahraničí, podle tři roky starého průzkumu americké Cornellské univerzity procento právníků, kteří se účastní na řízení firem, pomalu stoupá. V roce 2000 byl podíl právníků na vedení firem zhruba pětadvacetiprocentní, zatímco v letech 2008 až 2009 vystoupal téměř k padesáti procentům. Americký průzkum nicméně nezahrnoval do svých počtů pouze podnikové právníky, ale věnoval se podílu právníků na řízení firem obecně. Mimo jiné z něj vyšlo to, že hodnota firmy, kterou řídí právník, roste o 9,5 procenta. Jako společnosti, které si častěji vybírají do vedení právníky, pak průzkum jmenoval například firmy, které vedou větší množství sporů, například patentových, nebo ty, které jsou zapsány na newyorské burze. Rovněž s růstem firmy autoři statistiky spojují větší pravděpodobnost, že v jejím vedení bude sedět právník.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?