Ministerstvo spravedlnosti si nechalo zpracovat speciální analýzu exekučního prostředí v Česku. Místo aby však analýza odpůrce přesvědčila o věcnosti návrhu, stala se ona sama terčem kritiky. Exekutorská komora si záhy nechala k této analýze vypracovat expertní stanovisko od nezávislé konzultantské a auditorské společnosti Grant Thornton. Ta uvedla, že dokument ministerstva nazvaný Analýza problematiky exekučního prostředí s akcentem na dislokaci exekutorských úřadů a nákladovost exekuce vykazuje mnohá pochybení a odborné nedostatky. "Obecně lze říci, že spor vedený o analýzu exekutorského tarifu se v zásadě pohybuje kolem kvality zpracovávaných dat, případně stran vypovídací hodnoty těchto dat a způsobu jejich zpracování. V této souvislosti je však na místě uvést, že kvalita následných výstupů je úměrná kvalitě zdrojů, které byly pro jejich vytvoření poskytnuty, přičemž tyto zdroje poskytovala ve velké míře sama EKČR, z části pak i finanční správa, případně vycházelo ministerstvo ze svých dlouholetých zkušeností," uvedla na obhajobu dané studie mluvčí ministerstva spravedlnosti Kristina Labohá.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?