Paragraf - ilustrační foto
Paragraf - ilustrační foto

V současné době je fáze přípravy koncipienta na povolání advokáta, jakožto právní povolání osoby s vysokými teoretickými i praktickými zkušenostmi z oblasti práva, vyměřená třemi lety praxe v advokátní kanceláři. Pro zapsání kandidáta do seznamu advokátních koncipientů je podmínkou také pracovní poměr čítající 40 hodin týdně. Advokát dohlížející na koncipienta tudíž nese částečnou zodpovědnost za získání praktických dovedností, které jsou při složení zkoušek potřeba. V zákoně o advokacii je stanoveno, že advokát má koncipientovi poskytnout takové pracovní podmínky, které mu umožní řádnou přípravu na povolání advokáta. 

„V praxi však mnohdy dochází k tomu, že role školitele nesplňuje svůj zákonem stanovený cíl, a to z důvodu množství zaměstnaných advokátních koncipientů, jejichž počet neumožňuje advokátovi se všem dostatečně věnovat,“ stojí v důvodové zprávě návrhu novely zákona o advokacii. Dle údajů České advokátní komory je v České republice dohromady přes 100 advokátů, kteří mají na starosti 3 a více koncipientů. Takový stav i vzhledem k údajům o úspěšnosti koncipientů ve zkouškách, volá dle poslanců, kteří návrh podali, po korekci. Vláda nyní návrh novely podpořila.

Advokátní zkouška nově i s teorií

Advokátní zkouška je nejčastěji vykonávanou zkouškou mezi právnickými profesemi. V dnešní podobě testuje veskrze jen praktické dovednosti. Vzhledem k narůstajícímu počtu studentů je však dle názorů poslanců potřeba, aby byli ke zkoušce připuštěni pouze ti, kteří jsou dostatečně připraveni po teoretické stránce. Nejdříve by tedy v nové podobě zkoušek měly být před písemnou a ústní částí, která bude testovat praktické dovednosti, přezkoušena úroveň teoretických znalostí.

Autoři: Lukáš Šikel