Za Českem se v žebříčku umístily i země, jako jsou Izrael, Francie, Japonsko či Jižní Korea - Ilustrační foto.
Za Českem se v žebříčku umístily i země, jako jsou Izrael, Francie, Japonsko či Jižní Korea - Ilustrační foto.
autor: HN – Michaela Hasíková

Důchodový systém v České republice patří k nejbezpečnějším na světě. Potvrzuje to nové porovnání investiční společnosti Naxitis, která svůj Global Retirement Index vydává pravidelně od roku 2013.

Česko se umístilo na 18. pozici, oproti předchozímu roku si o dvě příčky polepšilo (podle letošní nové metodiky).
Žebříčku jednoznačně dominuje Evropa - z prvních pětadvaceti příček jí patří sedmnáct. Mnoho evropských států totiž podle autorů indexu poskytuje stabilní základ pro financování důchodového věku, má dobře nastavené systémy veřejných výhod a "silnou příspěvkovou kulturu".

Index hodnotí 18 ukazatelů rozdělených do čtyř dílčích skupin – materiální blaho občanů, finanční zajištění v důchodu, přístup ke kvalitním zdravotnickým službám a kvalita života v bezpečném prostředí.

Češi jsou na tom velmi dobře v oblasti materiálního blaha, podle rovnosti příjmů jsou dokonce čtvrtí na světě. Oproti předchozím letům se v tuzemsku nejvíce zlepšila kvalita života a finanční zajištění seniorů. Čeští důchodci mohou díky příznivým úrokovým sazbám a nízké míře inflace očekávat příznivé investiční prostředí, uvádí studie.

Česko si udržuje vysoký standard v kvalitě zdravotní péče a dobře fungujícího systému pojištění. "Důchodci se v České republice těší vyšší průměrné délce života než na sousedním Slovensku nebo v Maďarsku," dodává studie. Naopak špatně na tom je Česko v oblasti veřejné správy a nesplácení úvěrů.

Nejvíce se na penzi mohou těšit Norové, kteří prakticky ve všech měřených ukazatelích dopadli výborně. Norsko má podle studie "extrémně vysokou kvalitu života, vynikající zdravotnický systém i zdravý finanční systém". Obdobně je na tom Švýcarsko, které si v indexu společně s Norskem udržuje znatelný náskok před ostatními státy.

 

 

Až za Českem v žebříčku následují země jako je Izrael, Francie, Japonsko či Jižní Korea. Slovensku patří 26. příčka, Polsko se umístilo na 29. místě. A třeba Velká Británie se ale umístila o pouhou jednu příčku před Českou republikou.
Poslední místo mezi 43 hodnocenými státy zaujímá Indie, již o jednu pozici předstihlo Řecko.

Zatímco v předchozích letech hodnotili autoři tohoto indexu 150 zemí, od letošního roku se zaměřují pouze na 43 zemí s nejvýhodnějšími důchodovými podmínkami. Index nyní porovnává 34 vyspělých ekonomik, které jsou členy Mezinárodního měnového fondu, a dalších devět zemí, které jsou alespoň členy buď Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj nebo BRICS.

Společnost zdůrazňuje, že oproti minulým rokům změnila metodiku, letošní žebříčky tudíž nejsou přímo srovnatelné s daty v loňské zprávě.

Odchod do důchodu byl dříve jednodušší než dosud, připomíná studie. Lidé celý život pracovali, stát nebo zaměstnavatelé jim poskytovali penzi a daně stačily na to, aby pokryly dávky od státu. Ekonomický a demografický vývoj ale způsobil, že tyto staré modely již nejsou udržitelné. Populace roste, prodlužuje se délka života, vládní rozpočty se naopak smršťují a politici či zaměstnavatelé přesouvají finanční odpovědnost za zajištění v penzi na samotné jednotlivce.

Země s nejbezpečnějším důchodovým systémem:

Pořadí                               Index           
1. Norsko 86 %
2. Švýcarsko 84 %
3. Island 80 %
4. Nový Zéland 80 %
5. Švédsko 79 %
6. Austrálie 78 %
7. Německo 78 %
8. Nizozemí 78 %
9. Rakousko 77 %
10. Kanada 77 %
11. Finsko 77 %
12. Dánsko 77 %
13. Lucembursko 76 %
14. USA 73 %
15. Belgie 73 %
16. Irsko 72 %
17. Velká Británie 71 %
18. Česká republika 71 %
19. Izrael 71 %
20. Francie 71 %
21. Japonsko 70 %
22. Jižní Korea 69 %
23. Malta 69 %
24. Slovinsko 67 %
25. Singapur 65 %

Zdroj: 2016 Natixis Global Retirement Index

Autoři: Jana Kohoutová