Učitelé dostanou přidáno již od září
Učitelé dostanou přidáno již od září
autor: HN – Lukáš Bíba

Kateřina Valachová potvrdila na tiskové konferenci vládou podporovaný záměr na zvýšení platů učitelů již od 1. září, místo dosud projednávaného začátku následujícího roku. "Tím, že ušetříme na obsluhu státního dluhu sedm miliard, tak si myslím, že ty peníze najdu a těch 2,5 miliardy předložím do vlády, aby ty platy učitelů se zvýšily už od 1. září," uvedl Andrej Babiš pro ČT. Samotný plán zvýšení platů učitelů o 8%, z toho 6% v tarifní složce a 2% jako součást nenárokové složky, odhlasovala vláda již v červnu. Za změnou data navyšování platů stojí návrhy odborů, a to díky příznivé ekonomické situaci.

Pedagogové 

Kateřina Valachová ještě před předložením způsobu zvýšení platů k jednání vlády uvedla, jací zaměstnanci a o kolik si polepší. Velká změna se týká navýšení platů učitelů již od 2. roku praxe, nyní se týkalo navýšení platu těch, jejichž praxe dosáhla 6 let. Touto změnou sleduje převážně snížení odchodu učitelů a motivaci pro práci pedagoga pro silné ročníky, které do škol nastoupí.
Tarifní navýšení o 6% by se jednalo o nejčastější platové třídy 11 a 12, což činí přibližně 1300 korun pro ty začínající s praxí do 6 let, u delší dobu sloužících pedagogů je to navýšení o 1500-1600 korun.
Navýšení o celkových 8% by zahrnovalo i nenárokové složky platu, tedy například odměny. Jednalo by se o navýšení pro učitelky mateřských škol o 2000 korun, o 2300 korun u učitelů základních škol a u pedagogů na středních školách to činí 2400 korun.

Vysoké školy

Andrej Babiš přislíbil ministerstvu školství částku 260 milionů korun, které chybí vysokým školám oproti minulému roku. Tuto částku ministr financí zahrnuje do celkových 2,5 miliardy korun putující na školství pomocí úspor na obsluze státního dluhu. Nicméně prozatím zde není záruka, že peníze poputují na platy pedagogů, vysoké školy je dle všeho mohou využít i na běžné pokrytí nákladů.

Nepedagogičtí pracovníci

Platy nepedagogických pracovníků nebudou vzrůstat ve stejné výši, jako u pracovníků pedagogických. Vzrostou v celkovém objemu o 5%, tarifní složkou však budou 4%, zbývající procento spadá pod nenárokovou část platu. Nepedagogičtí pracovníci zahrnují například osobní asistenty, ale i další zaměstnance působící ve školní instituci bez toho, aniž by se věnovali pedagogické činnosti.

Kampaň Konec levných účitelů

František Sobčík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, oceňuje změnu v přístupu k nárokům učitelů a nepedagogických pracovníků školství. „..jsem rád, že vláda reaguje na naše požadavky a kampaň Konec levných učitelů má nějaký reálnější výsledek než od 1. 1. 2017,“ dodal.

Původním požadavkem kampaně bylo navýšení platů o 10%, přislíbenými 8% tedy byla očekávání téměř naplněna, nicméně kampaň se chce zaměřovat dál na střednědobé problémy, mezi které Sobčík řadí i platový rozdíl mezi platem začínajícího učitele a učitele před důchodovým věkem, v dosavadní úpravě rozdíl činí pouze 6000 korun, což dle jeho slov není příliš motivační.

Nařízení vlády

S Kateřinou Valachovou bude předkládat návrh i Michaela Marková, ministryně práce a sociálních věcí, ten pak bude projednáván na konci července. „Požádal jsem ministryně Marksovou a Valachovou, aby na vládu 27.7. předložily návrh na zvýšení platů pracovníků ve školství od 1.9.2016,“ potvrdil na svém twitterovém účtu Bohuslav Sobotka.
Aby nařízení vlády mohlo být aplikovatelné k datu 1. září, musí být schváleno do 24. srpna, Valachová však zdůrazňuje, že ministerstvo je na nové podmínky připraveno.

Lékaři a zdravotní sestry

Bohuslav Sobotka v květnu oznámil, že platy lékařů a zdravotních sester v nemocnicích stoupnou o 10%. Navýšení se mohou dočkat od nového roku.
Tento krok by měl zabránit současnému odlivu zdravotního personálu do zahraničí a motivovat ke studiu nastávající pracovní sestry. Společně s touto změnou přichází snížení délky studia pro zdravotní sestry. Studium bude nově na¨staveno na 2 roky a taková sestra bude moct vykonávat plnohodnotnou práci sestry na lůžkovém oddělení bez dohledu.

Další státní zaměstnanci

Zvýšení platů ostatních státních zaměstnanců na rok 2017, převážně tedy úředníků, ještě nebylo s konečnou platností schváleno. Nicméně ministr financí Andrej Babiš uvažoval o navýšení maximálně o 3%.

 

Víte, že… 
Obsluha státního dluhu je úrok, který stát musí platit jako logický důsledek existence státního dluhu. Pokud je nominální růst HDP (HDP v běžných cenách) vyšší než obsluha státního dluhu, znamená to úspory, se kterými může stát nakládat

 

 

Autoři: Lukáš Šikel