Ilustrace
Ilustrace
autor: Miloš Gašparec

Advokátní kancelář GLATZOVA & Co. oznámila povýšení Jana Veselého na pozici vedoucího advokáta, CEE Attorneys Tomíček Legal zase povýšení Marka Martinka na pozici vedoucího advokáta. PwC Legal se rozrostla o advokátní koncipientku Ivetu Štefánkovou. 

Jan Veselý

V advokátní kanceláři GLATZOVA & Co. začal pracovat Jan Veselý v roce 2010 na pozici advokátního koncipienta a od roku 2014 fungoval na pozici advokáta. Studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve své práci se specializuje převážně na fúze a akvizice (M&A), nicméně advokátní kancelář se věnuje ve své činnosti i dalším oblastem práva, převážně je to tedy právo obchodní, následně však i duševní vlastnictví a IT právo, pracovní právo a další.
„Pozice vedoucí advokát v naší kanceláři znamená předstupeň partnerství. Jsem ráda, že máme ve svém týmu dalšího advokáta, který na tuto pozici aspiruje. Jan pracuje v naší kanceláři už 6 let, odvádí špičkovou samostatnou práci, a má naprostou důvěru nás i našich klientů. Jeho povýšení je oceněním schopností, odbornosti a přístupu,“ vyjádřila se k povýšení Vladimíra Glatzová, zakládající partnerka kanceláře.

Marek Martinka
Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze posílil tým advokátní kanceláře CEE Attorneys Tomíček Legal v roce 2015 na pozici advokáta. Specializuje se zejména na právo duševního vlastnictví, generální korporátní praxi, pracovní právo, soudní spory a arbitráže a zároveň je i vedoucím oddělení práva duševního vlastnictví a informačních technologií (IP&IT). I díky svému studiu ve Francii se specializuje na francouzskou klientelu.
Advokátní kancelář je jednou ze sítí advokátních kanceláří CEE Attorneys poskytující služby ve středo- a východoevropské oblasti a to se širokým polem působnosti a hned v několika jazycích.

Iveta Štefánková

Do mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal nastoupila Iveta Štefánková, absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy, s doktorátem z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a s postgraduálním LL.M titulem z univerzity v Ženevě, hovoří tedy plynule anglicky. Specializuje se na řešení mezinárodních i domácích sporů. Věnuje se také M&A a korporátnímu právu. Do PwC Legal přestupuje z advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges. 

PwC Legal čítá po celém světě více než 2500 právníků, v České republice více než 30. Tímto rozsahem pokrývá veškeré oblasti práva včetně fúzí a akvizic, nemovitostí, bankovnictví a projektového financování, soudních a rozhodčích řízení, antimonopolní a regulatorní problematiky či duševního vlastnictví.

Autoři: Lukáš Šikel