Tento příspěvek si klade za cíl upozornit na některé možné důsledky úpravy uvolněného podílu v s. r. o. dle zákona o obchodních korporacích.1 V nedávné době byli autoři tohoto článku nuceni zamýšlet se nad využitím zákonných ustanovení o uvolněném podílu v případě, s nímž zákon zřejmě v prvním plánu nepočítá. Je jím situace, kdy objektivně nelze určit osobu, která by byla oprávněna k výplatě vypořádacího podílu, případně je taková osoba nedohledatelná. A to v zásadě kvůli zániku jednoho ze společníků likvidací, aniž bylo s jeho podílem ve společnosti naloženo, a nespolupráci zahraničních orgánů (určovací žaloba nebyla podána a likvidace nebyla znovuotevřena). K obdobnému problému s určením osoby oprávněné však mohou vést i nejasnosti v zahraniční legislativě. Zákon i v tomto případě klade korporaci za povinnost chránit zájmy této osoby, tedy zájmy osoby neexistující či neznámé.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?