Vláda projednává novelu o zkrácení studia zdravotních sester
Vláda projednává novelu o zkrácení studia zdravotních sester
autor: archiv HN

Nedostatek zdravotních lůžkových sester je dle ministerstva zdravotnictví způsobený několika faktory. Pro studenty středních zdravotnických škol je dnes stanovena tříletá povinnost studia na vysoké škole, až poté získají plné kompetence zdravotních sester. Pokud tak neučiní, mohou se stát zdravotními asistentkami, jejichž činnost je omezená. Novela má zkrátit délku vysokoškolského studia na 1 rok. 

Úprava z roku 2004 umožňuje absolventům zdravotních středních škol vykonávat práci tzv. zdravotního asistenta, avšak pouze pod dohledem všeobecné sestry a vztahuje se jen na některé výkony. „Od roku 2010 setrvale klesá počet zdravotních sester v lůžkových zařízeních,“ uvádí Svatopluk Němeček jako součást odůvodnění předložení novely. Roční studium na vyšší odborné škole by se mělo orientovat na praktické dovednosti nutné k výkonu povolání lůžkových sester s plnými kompetencemi. Díky úpravě se tedy dá očekávat větší zájem o povolání zdravotní sestry namísto pozice asistenční, motivací tak bude i vyšší plat zdravotní sestry výměnou za roční nástavbu.

Systém 4 + 1 (4 roky středoškolského zdravotního vzdělání + rok na vyšší odborné škole) je zaveden v sousedním Německu, tudíž je i v souladu s právem EU. Svatopluk Němeček doufá, že projednávání novely bude rychlé a mohla by začít platit již v příštím roce. Je nutné ale upozornit, že tento systém nebude možné aplikovat na absolventy jiných maturitních oborů, než zdravotnických (např. gymnázií)

Kvalita a mzdy zdravotních sester

Vzhledem k tomu, že nebyla zveřejněna navrhovaná náplň studia, nelze odhadnout, do jaké míry budou po nástavbovém roce zdravotní sestry kvalifikovány. I proto se Česká asociace sester k novele o nelékařských zdravotních povoláních vyjádřila spíše odmítavě.

Dle prezidentky ČAS Martiny Šochmanové může novela přinést hned několik problémů. Mezi ně řadí možné klesající platy, a to v důsledku zařazení sester kvůli dosaženému vzdělání do nižší platové třídy. Na novele však prezidentka asociace oceňuje rušení dohledu nad zdravotními asistenty po zaučení. 

Připravovaná úprava by tedy dle Šochmanové nevyřešila problém s nedostatkem sester. K vyřešení tohoto problému by se přikláněla ke zvýšení platů a k navýšení kapacit pro studenty na vysokých školách.

Autoři: Lukáš Šikel