Podniková právní kancelář

ArcelorMittal Ostrava

Právní tým ArcelorMittal poskytuje podporu všem jednotkám na území České, Slovenské a Maďarské republiky včetně koordinace a řízení polských právních záležitostí. Argumentace právníků byla akceptována i nejvyšším soudem, který judikoval významný nález 22 Cdo 636/2014 k problematice sousedských sporů § 127 ObčZ a § 1013 o. z. Nálezem došlo k významnému upřesnění současné právní terminologie "míry přiměřené poměrům". Na fotce jsou Eva Václavíková a Jan Hučín z ArcelorMittal Ostrava.


Perspektiva 2016

Miroslav Černý

Letos osmatřicetiletý znojemský rodák (stojící vlevo) pracuje na právním oddělení Škody Auto na pozici vedoucího koordinátora skupiny Duševní vlastnictví, vedle toho řeší také právní podporu útvaru nákupu nebo aktivit značky Škoda v Číně. V minulosti absolvoval stáž na právním oddělení a na patentovém oddělení Volkswagen AG. Je spoluautorem Komentáře k zákonu o ochraně průmyslových vzorů. Na fotce s Lubomírem Weissem ze společnosti Wolters Kluwer.


Právník, který se zasloužil o unii

Petr Hajn

Petr Hajn je významný český právník a vysokoškolský pedagog. Po studiích pracoval ve Škodě Plzeň jako podnikový právník. Od roku 1972 vyučuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Napsal řadu vysokoškolských učebnic i jiných odborných textů, které se věnují zejména problematice nekalé soutěže a reklamy, ale též sbírky svých esejů. Je autorem publikací Jak realizovat právo v organizaci a Podnikový právník.


Samostatný podnikový právník

Milada Kusáková

Milada pracuje více než 15 let ve stavební a montážní společnosti Podzimek a synové. Společnost má obrat 500 milionů korun ročně a 130 zaměstnanců. Jako jediný podnikový právník ve společnosti pokrývá kompletní právní agendu, zároveň je členkou vedení společnosti. Vedle toho školí zaměstnance společnosti dle jejich profesního zařazení a také pro zaměstnance dalších šesti společností tzv. Seskupení firem Podzimek.


Pracovní právo

Alexandra Balogová

Alexandra působila na Univerzitě Jaime I. ve Španělsku, kde na základě grantu zpracovávala práci o slovenském obchodním a dopravním právu. Svoji kvalifikaci pak rozvíjela ve výrobních i obchodních společnostech na pozici podnikového právníka, absolvovala pobyt v Anglii na pozici právníka specializujícího se na pracovní právo. Nyní zastává pozici HR IR & Labour Law Manager v obchodní společnosti Siemens. Na fotografii je spolu s Petrem Hůrkou, předním odborníkem v oboru pracovního práva.


Obchodní a občanské právo

Alice Selby

Celou svou profesní kariéru se Alice věnuje práci právníka v oblasti sektorové regulace v telekomunikacích. Měla rovněž možnost vyzkoušet si práci regulačního právníka ve Spojeném království. Spolupracuje jako vyučující předmětu Regulace telekomunikací s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Věnuje se problematice ochrany soukromí. Aktuálně působí jako Senior Regulatory Manager a Data Protection Officer ve společnosti T-Mobile.


Právo technologické, IT a komunikací

Jan Hrabák

Jan pracuje jako ředitel právních záležitostí společnosti Veolia Voda v rámci střední a východní Evropy. Věnuje se především právu správnímu, vodnímu, energetickému, obchodnímu, občanskému a právu veřejných zakázek a koncesí. Je autorem celé řady odborných článků, spoluautorem Komentáře správního řádu, Komentáře k zákonu o vodovodech a kanalizacích, Komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Je také členem právní komise Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky.

Foto: Lukáš Bíba

Autoři: Jaroslav Kramer