Účastníci CEE Life Science Forum
Účastníci CEE Life Science Forum
autor: DLA Piper

Právníci DLA Piper v rámci konference diskutovali s předními zástupci farmaceutických a zdravotnických firem o vývoji a současném stavu legislativního rámce upravujícího zdravotnictví a farmacii na jednotlivých trzích. Odborníci z poboček advokátní kanceláře v Polsku, Rumunsko, Maďarsku a na Slovensku představili účastníkům zkušenosti s právní úpravou v oblasti farmacie ve svých zemích. Upozornili také na výzvy, s nimiž se jednotlivé státy setkávají. 

Fórum bylo věnováno především problematice regulatoriky, compliance a boje s korupcí ve zdravotnictví a farmacii. Dalšími tématy probíranými v průběhu společného setkání byly například povinnost odkrytí vzájemných vazeb mezi poskytovateli zdravotní péče a zdravotnickými organizacemi nebo problematika tzv. whistleblowerů a její právní úprava, která v současnosti existuje pouze v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku.

V České republice je ochrana oznamovatelů teprve v zárodku. Ministr pro lidská práva a legislativu Jiří Dienstbier v dubnu předložil analýzu možných legislativních řešení. Ochranu oznamovatelů v ní navrhuje rozprostřít mezi několik již existujících zákonů, například zákon o státní službě, zákon o policii apod. Avšak Dientsbierovy plány a také to, že ještě nepřipravil konkrétní paragrafové znění zákona kritizuje hnutí ANO. To připravilo konkurenční návrh zákona, který chce do sněmovny přeložit jako poslaneckou iniciativu.