Ilustrační foto
Ilustrační foto
autor: archiv HN

Rodičky mají podle Ústavního soudu ze zákona právo na přítomnost blízkého člověka na porodním sále. Samotná přítomnost takové osoby nesmí být nijak zpoplatněna. "Nemocnice může pouze za férových podmínek vybírat platbu odpovídající přiměřeným nákladům na nadstandardní prostředky," uvedl soudce zpravodaj Jaromír Jirsa. Nadstandardní službou může být například občerstvení pro otce. Platba však nesmí mít odrazující účinek.

Naopak zohledňovat v účtovaných poplatcích nemocnice nesmí svůj zisk ani úhradu za základní zdravotnické potřeby, jako je například jednorázový oblek a přezutí, roušky, dezinfekce či jiný zdravotnický materiál.

"Výběr plateb musí být nastaven tak, aby otcové či jiné osoby nemohli oprávněně nabýt pocit, že jsou u porodu trpěni, či dokonce že jejich přítomnost není vítána. Tento je věcí domluvy mezi danou osobou a rodičkou; personálu zdravotnického zařízení do něj nepřísluší zásadně zasahovat," upozornil dále Ústavní soud. Na rozsahu poskytovaných služeb a podmínkách jejich úhrady by se podle soudního senátu měla nemocnice s otcem či jinou osobou doprovázející nastávající matku k porodu domluvit předem.

Dnešní nález Ústavního soudu se týkal stížnosti muže, který v říjnu 2011 Nemocnici Chomutov zaplatit za přítomnost u porodu 500 korun a proti poplatku se později soudní cestou ohradil. Okresní soud v Ústí nad Labem ve své verdiktu uložil provozovateli nemocnice, aby muži vrátil 100 korun, které nemocnice označila jako svůj přiměřený zisk. Zbytek, tedy 400 korun označených nemocnicí jako náhrada za jednorázový oblek a přezutí a cenu instruktáže otce, si mohl provozovatel ponechat. To ale bylo podle Ústavního soudu neoprávněné. Okresní soud navíc prý ani nezkoumal, jak dlouho instruktáž trvala, co bylo jejím obsahem a nakolik byla potřebná. Mimo jiné i proto bude muset nyní případ posoudit znovu.

Současná praxe úhrad za účast otce u porodu je rozkolísaná. V některých porodnicích se neplatí nic, jinde stojí přítomnost blízké osoby na porodním sále i několik stokorun. V zahraničí se neplatí. Českým zákonodárcům Ústavní soud doporučil, aby zvážili uzákonění sjednocující úpravy.

Celý text nálezu Ústavního soudu najdete zde.