V Česku chybí zákon, který by upravoval práva osob doprovázených asistenčním psem, upozorňuje ombudsmanka.
V Česku chybí zákon, který by upravoval práva osob doprovázených asistenčním psem, upozorňuje ombudsmanka.
autor: foter.com/normanack

V autobusech MHD, ale i v některých veřejných budovách narážejí na problémy zdravotně postižení lidé doprovázení speciálně cvičeným psem. Někdy je jim přístup dokonce zcela odepřen. Podle veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové lze sice některá práva osob s asistenčními psi dovodit z antidiskriminačního zákona, nicméně praktické vymáhání těchto práv selhává.

Šabatová proto vládě doporučuje, aby ve speciálním zákoně vymezila veřejně přístupné prostory, do kterých mají osoby v doprovodu speciálně vycvičených psů přístup. Mělo by jít zejména o budovy úřadů, soudů, bank, kulturních zařízení nebo o prostředky hromadné dopravy. "Tímto svobodným přístupem se také rozumí, že za doprovod psa není vyžadován žádný poplatek ani není svazován dalšími pravidly, jako je například náhubek," upozorňuje ombudsmanka.

Kromě jasně definovaných práv osob doprovázených asistenčními psi v českém právním systému chybí také předpis, který by upravoval status a podmínky pro výcvik psů určených pro doprovod zdravotně postižených. Šabatová volá také po zřízení dohledových orgánů, které by na výcvik asistenčních psů dohlížely. Také ty totiž v Česku chybí. Neexistuje ani kontrolní orgán, který by hodnotil kvalitu výcviku psa nebo odbornou způsobilost cvičitelů, ani jakékoliv akreditační centrum, které by garantovalo kvalitu a úroveň cvičených psů.

Problematikou speciálně vycvičených psů se ochránce věnuje od roku 2009. V roce vydal úřad doporučení pro přístup vodicích a asistenčních psů do veřejných prostor. Současný návrh je tak dalším logickým krokem na tomto poli.