Nejvyšší soud v Brně
Nejvyšší soud v Brně
autor: HN – Zuzana Šmajlerová

Zveřejněné mantinely odškodnění Nejvyšší soud doporučuje aplikovat u nejbližších osob, což jsou zpravidla manžel, rodiče a děti. Soud zároveň připustil, že každý případ je individuální a nelze vše svázat přesnými tabulkami. "Je však potřeba vytyčit alespoň určité mantinely, jak by si měly soudy všech stupňů ve své rozhodovací praxi při stanovování výše nároků na náhradu nemajetkové újmy, způsobené trestnou činností, počínat," uvedl mluvčí soudu Petr Tomíček.

Optikou průměru

Tak například duševní útrapy spojené s prožíváním usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví blízké osoby by se měly posuzovat primárně z pohledu průměrného člověka. Případné zvýšení či snížení odškodnění lze odvinout pouze od prokázaných okolností.

Roli při stanovování výše odškodnění by nemělo hrát například popírání viny pachatele v trestním řízení. To podle Nejvyššího soudu patří ke standardním způsobům obhajoby a samo o sobě nijak neprohlubuje míru utrpení pozůstalých. "Přihlížet je tak možno jen k excesivnímu vybočení - arogantní postoj," konstatoval soud. Naopak vstřícný přístup škůdce, který může mít například podobu poskytnuté satisfakce, by soudy při posuzování výše nároku pozůstalých zohlednit měly.

Jen ve výjimečných případech by soudci měli výši odškodnění přizpůsobovat majetkovým poměrům pachatele. Zejména by nemělo dojít k jeho majetkové likvidaci a výše náhrady by měla odpovídat principu proporcionality.

Nejvyšší soud zároveň upozornil na to, že v rozhodovací činnosti trestního kolegia lze očekávat další vývoj s tím, jak budou přicházet nové případy. I nadále mohou poškození vymáhat odškodnění prostřednictvím občanskoprávních řízení.

700 tisíc místo 7,5 milionu

Podle nově vymezených kritérií Nejvyšší soud výrazně snížil náhradu nemajetkové újmy, kterou má zaplatit řidič pozůstalým po oběti dopravní nehody na Domažlicku. Původně měli dcera, bratr a matka zemřelé ženy dostat dohromady 7,5 milionu korun. Podle verdiktu Nejvyššího soudu dostane ale dcera jen 700 tisíc korun. Matku a bratra pak odkázal  s vymáháním odškodnění na civilní řízení. Při stanovování výše odškodnění dceru oběti přitom zohlednil fakt, že tehdy sedmileté děvče vidělo matku umírat.